•  

  • test

KLAUZURA INFORMACYJNA

Zgodnie z ustawą z art 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. urz. Unii Europejskiej z dnia 04.02.2016 r. L119/1) zwanym RODO , informuje że:

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest firma Usługi Dźwigowo-Transportowe Piotr Maciaszczyk z siedzibą Łódź 92-620 ul. Juliusza Osterwy 7

2. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celach wynikających z przepisów prawa i na podstawie art 6 ust. 1 pkt c RODO

3. Dane Pani/Pana nie będą udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wzniesienia sprzeciwu , prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Pani/Pan ma prawo wzniesienia skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani naruszają przepisy RODO

Logo